Povestea / The Story

De sute de ani, Cetatea Râşnov ascunde o taină; câteva legende ţesute în jurul ei vorbesc despre un tezaur dacic găsit de Teutoni şi ascuns undeva în preajma-i, poate chiar în interior; altele vorbesc despre un culoar secret din fântână până la Biserica Evanghelică sau de piramide transformate în dealuri; se vorbeşte  chiar de ceva nepământesc, ceresc, fie de la Creatorul Însuşi, fie de la alte civilizaţii…

Marea Taină ascunsă de Cetate a fost transmisă din generaţie în generaţie până acum de curând. Ultimul păzitor, tot ezitând să o transmită, nu a mai apucat… A dispărut, lăsând în urmă camere cu  obiecte misterioase, cufere ferecate, enigme şi un moştenitor curios. Negăsind cu putinţă elucidarea misterelor, el a făcut apel la specialişti. Aceştia sunteţi voi.

Puteţi desluşi Secretele Cavalerului? Vă aşteaptă o serie de camere enigmatice cu soluţii nu tocmai simple.

Prima cameră – „Initium” – vă leagă de vechi taine cavalereşti, iar ce-a de-a doua – Camera Mistică – vă introduce într-o atmosferă de groază cu demoni, magie şi alchimie.

**************************************

For centuries, the Rasnov Citadel hides a secret; some legends speak about a Dacian treasure found by the Teutonic Knights and hidden somewhere near, maybe right inside; others talk about a secret underground passage going from the fountain to the Evangelical Church or about pyramids turned into hills; they even speak about something unearthly, celestial, from the Creator Himself or from other civilisations.

The Great Secret of the Citadel was kept generation through generation until recently. Its last keeper, hesitating about passing it, lost the chance… He disappeared, leaving behind him some rooms filled with strange objects, locked chests, puzzles and a curious heir. Unable to solve the mysteries, he hires a team of experts. You’re them.

Can you find the Knight’s Secrets? Some enigmatic rooms with not-so-simple solutions are waiting for you.

The first room – „Initium” – links you to old knightly mysteries, and the second – The Mystic Chamber – takes you to a creepy atmosphere with daemons, witchcraft and alchemy.