te asteptam.

We're waiting for you.

MISTERE / MYSTERIES

Găseşte indiciile, pune-le cap la cap şi află Tainele Cavalerilor!
*
Find the clues, put them together and find the Knights’ Secrets!

Vrăjitorie / Witchcraft

Găseşte suluri vechi de hârtie, citeşte incantaţiile şi descoperă ieşirea din Camera Mistică!
*
Find old scrolls, read the spells and find the exit out of the Mystic Chamber!

Atacuri teroriste / Terrorist attacks

Dezamorsează bomba şi opreşte atentatul.
*
Defuse the bomb and stop the attack.

Fă rezervare ! Book now !

Sună la tel: 0757 224 237

Call: 0757 224 237

Despre joc

About the game

Faci parte dintr-o echipă de specialişti ce se află pe urmele unui vechi mister. Trebuie să treceţi printr-o serie de probe, să găsiţi indicii potrivite şi să le puneţi cap la cap pentru a deschide lacăte, cufere, casete misterioase, sperând că veţi scoate la iveală o taină ascunsă de sute şi sute de ani.

You’re part of a team of experts in search of an old secret. You must go through a series of tests, find relevant clues and put them together to open locks, chests, enigmatical boxes, hoping to reveal a centuries-old mystery.

CAMERE / ROOMS

Momentan avem două camere: "INITIUM" si Camera Mistică, plus un joc mobil: The Game.

For now, we have two rooms: "INITIUM" and the Mystic Chamber, plus a mobile game subtly called "The Game".
Uploaded image

INITIUM

Secretele cavalerilor


Sunteţi nişte specialişti chemaţi să descopere ce secrete ascund obiectele misterioase moştenite de la bunicul Andrei, dispărut în condiţii stranii. Acest joc este un “Treasure Hunt”, nu un joc de evadare. Nu veti fi incuiati efectiv in camera.
Uploaded image

Camera Mistică

Vrăji şi alchimie


După ce aţi rezolvat “INITIUM”, indiciile v-au trimis în Camera Mistică a unei bătrâne. Vrăjitorie curată! Dezlegaţi misterele şi evadaţi din camera încuiată în mai puţin de 60 de minute.

Vă descurcaţi?
Uploaded image

INITIUM

The Knights’ secrets


You’re part of a team of experts called to discover the secrets behind some strange objects inherited from grandpa Andrei, who has mysteriously disappeared. This is a “Treasure Hunt” game, not a “Room Escape”. You won’t be actually locked in the room.
Uploaded image

Mystic chamber

Magic and Alchemy


After solving “INITIUM”, the clues have sent you to the Mystic Chamber of an old woman. Pure witchcraft! Solve the puzzles and escape from the locked room in less than 60 minutes.

Can you do it?
Uploaded image

The Game

Dezamorsează bomba!
Defuse the bomb!
O grupare teroristă pune la cale un atentat de proporţii. Unul din membri, cel care are detonatorul, a fost capturat la Râşnov. Ţine de tine să opreşti dezastrul!

A terrorist organisation plans a huge attack. One of his members, holding the detonator, was caught in Rasnov. It’s up to you to stop the disaster!

Tarife. Prices.

Prices